Setři světlem - rekonstrukce osvětlení - LED technologie

Velkoobchodní podmínky Šetři světlem s.r.o.

Rekonstrukce elektrických rozvodů, LED osvětlení, panelové, bytové a rodinné domy

Titulní stránka   Pro partnery   Velkoobchod   Velkoobchodni podminky prodeje

Velkoobchodní podmínky

Chcete-li se stát prodejcem našeho zboží, vyplntě prosím registrační formulář. Po vyplnění všech potřebných údajů Vaši registraci buď schválíme a nebo odmítneme s odůvodněním do 48 hodin. Proběhla-li registrace úspěšně, bude vám zaslán velkoobchodní ceník a můžete začít u nás nakupovat.

Zboží za velkoobchodní ceny umožňujeme nakupovat pouze zaregistrovaným zákazníkům, a to zasláním objednávky na email: obchod@setrisvetlem.cz. Postup pro provedení objednávky je uveden dále. Připravujeme spuštění velkoobchodního eshopu na našich webových stránkách, o jeho spuštění budou registrovaní uživatelé informováni.

Základní údaje:

Dodavatel:
Šetři světlem s.r.o.
Komenského nám. 141/5, 674 01  Třebíč, Česká republika
IČO : 29208041
DIČ : CZ29208041

Bankovní spojení: W.Sparkasse 7500012173 / 7940

Kontaktní údaje:
obchod@setrisvetlem.cz
+420 561 200 420, +420 777 839 009

Postup pro provevedení objednávky: 

Na emailovou adresu obchod@setrisvetlem.cz odešlete objednávku. Objednávka musí obsahovat: Druh výrobku, kód EAN, počet kusů, jméno objednavatele vč. telefonního kontaktu, adresu pro dodání zboží, požadovaný způsob platby - dobírka / platba před na zálohovou fakturu ( platbu na fakturu po dodání zboží umožňujeme stálým ověřeným zákazníkům ).

Zákazník nejpozději do následujícího pracovního dne od odeslání objednávky obdrží potvrzení o jejím přijetí, zárověň tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy. Pokud je zvolena možnost platby zálohovou fakturou, bude zároveň s tímto potvrzením odeslána i zálohová faktura.

Dodací podmínky:

Minimální objednací množství:
Minimální výše objednávky za velkoobchodní ceny je v hodnotě 1 500 Kč bez DPH.
Doprava:
Zboží rozesíláme prostřednictvím služby DPD. Dopravné v rámci ČR činí 80 Kč bez DPH. Dobírka je pak ve výši 25 Kč bez DPH. Dodávku zboží mimo území České republiky v současné době bohužel neumožňujeme. 
Při objednávce přesahující 3 000 Kč bez DPH je poštovné zdarma.
Doba dodání:
K expedici zboží dochází zpravidla do 2 pracovních dnů od objednávky. Jakmile je zboží připraveno k expedici, informujeme zákazníka prostřednictvím emailu. V případě, že zboží není na skladě, kontaktujeme zákazníka a navrhneme jiný postup – např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty atd. Zboží na dobírku a na obchodní fakturu odesíláme ihned, v případě vystavení zálohové faktury je zboží odesláno ihned po připsání platby na náš bankovní účet. Zboží je možno po předchozí domluvě také zakoupit a vyzvednout přímo na adrese naší provozovny.
Platba:
Platba je možná následujícími způsoby:
Platba na dobírku: dobírka je ve výši 25 Kč bez DPH. Při platbě dobírkou lze využít i platební terminál společnosti DPD.
Platba předem:  V tomto případě Vám bude zaslána zálohová faktura pro platbu.
Platba na fakturu s obvyklou splatností po dodání zboží: Tuto možnost je možno dohodnout u stálých zákazníků. 

Platba v hotovosti: Tuto možnost můžete zvolit, pokud si zboží vyzvednete přímo u nás na provozovně.

Další ustanovení:

Reklamace:
Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové zboží nebo na vrácení peněz. Reklamace musí být zaslána písemně ( elektronickou cestou nebo poštou ) a musí obsahovat popis závady a doklad o nákupu zboží. Reklamované zboží přijímáme na adrese naší provozovny.

Zrušení objednávky dodavatelem:

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:
– zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)
– objednávka je falešná
O zrušení objednávky je zákazník informován.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@setrisvetlem.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené v původním obalu.

Ve lhůtě pěti (5) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo nějakým jiným způsobem snížena jeho hodnota.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Ochrana osobních údajů:

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatními údaji uvedenými ve svém uživatelském účtu při registraci nebo později během jeho aktualizace (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Závěrečná ustanovení:

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 777 839 009 a nebo nám zašlete dotaz na email: obchod@setrisvetlem..cz.

SERVIS

Hlášení poruch

Neváhejte a ptejte se našich odborníků

561 200 421

info@setrisvetlem.cz

Kontakt

Šetři světlem s.r.o.
Komenského nám. 141
67401 Třebíč

561 200 420

Šetři světlem s.r.o.

Komenského nám. 141
Třebíč 67401
<< mapa zde >>

t: +420 561 200 420-1
e: info@setrisvetlem.cz

IČ: 29208041
DIČ: CZ29208041