Nabízíme komplexní řešení pro panelové a bytové domy. Ve vašem domě vyměníme elektrické rozvodné skříně, hlavní přívod do domu od nožových pojistek po hlavní jistič, páteřní rozvod včetně přípojek k jednotlivým bytům, zhotovíme novou osvětlovací soustavu v LED technologii s  automatickým bezobslužným ovládáním, systém nouzového osvětlení, zvonkový audiosystém nebo videosystém, přístupový systém. V nových rozvaděčích provedeme požární ucpávky abychom dodrželi zákonné normy.

Tým našich specialistů nejprve provede prohlídku ve vašem domě za účelem posouzení stávajícího stavu a navrhne optimální řešení a postup prací. Na jeho základě je zpracována a předložena cenová nabídka. Tyto služby poskytujeme našim zákazníkům zcela bezplatně. 

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky, ať celé nebo jakékoliv její části, naší elektrikáři provedou ve vašem domě veškeré domluvené instalace, včetně všech formalit s tím spojených ( Eon, Pre, ČEZ, apod.). Veškeré elektromontážní práce jsou zakončeny provedením revize. Teprve poté se provede předání díla a veškeré dokumentace k němu vč. záruk.

V době záruční doby i po ní jsou naši pracovníci na úseku servisu připraveni veškeré závady nebo poruchy v co nejkratší době odstranit.

 

 

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Rozumím